Vakantieregeling 2017 – 2018   Quadraam scholen

Vakantie Weeknr. Datum Aantal dagen Weken
Wettelijk maximum     55 11
Herfstvakantie 42 Za 14 oktober t/m zo 22 oktober 2017 5 1
Kerstvakantie 52/1 Za 23 december 2017  t/m zo 7 januari 2018 10 2
Voorjaarsvakantie 7 Za 11 februari  t/m zo 18 februari 2018 5 1
Pasen 13 Vrij 30 maart t/m ma 2 april 2018
Meivakantie 18 Vrij 27 April  t/m  zo 13  mei 2018 5 2
hemelvaart 19 6 mei t/m 13 mei 2018 1
Pinksteren 21 Za 19 t/m ma 21 mei 2018 1
Roostervrije dagen 27 Ma 2, di 3, wo 4, do 5 en vrij 6 juli 2018          5
Zomervakantie VO 28 t/m 33 Za 7 juli t/m zo 19 augustus 2018 30 6