Project Mens & Maatschappij :  Hoog bezoek!

Burgemeester Marcouch zal op bezoek komen bij ons op donderdag 14 mei!

De tweedejaars leerlingen hebben bij het vak mens & maatschappij (m&m) het onderwerp ‘Besluiten en Besturen’ behandeld. In dit thema komt het gemeentebestuur aan bod:

Wie bestuurt Arnhem eigenlijk?

Wie bedoelen we met ‘college van B&W?

Wat doen raadsleden eigenlijk?

Wat bedoelen we met ‘besturen’ en ‘besluiten’?

Wat zijn de taken van een burgemeester?

a

De tweedejaars leerlingen zijn op onderzoek gegaan en hebben antwoorden op deze en andere vragen gevonden.

Als afsluiting van het project komt de enige, echte burgemeester van Arnhem, de heer Marcouch op bezoek. Burgemeester Marcouch voelt zich betrokken bij onze school en onze leerlingen, hij komt zelf van een vergelijkbare school (lts) met een vergelijkbare doelgroep.

De burgemeester en onze leerlingen zullen met elkaar in gesprek gaan, vragen heen en weer stellen, ook zullen leerlingen een pitch geven over hun zelfgemaakte burgerinitiatief.

a

a

Ahmed Marcouch (Beni-Boughafer, 2 mei 1969)

Sinds 1 september 2017 is hij burgemeester van de gemeente Arnhem.

Zeven jaar was hij lid van de Tweede Kamer vanaf 2010 tot en met 2017.

Tevens was hij gemeenteraadslid van Amsterdam en daarvoor portefeuillehouder en stadsdeelvoorzitter van het Amsterdamse stadsdeel Slotervaart.

Hij is lid van de Partij van de Arbeid.

Naast de Nederlandse heeft hij de Marokkaanse nationaliteit.