Cito VAS toetsen sept 2018

CITO VAS toetsen (Toets 0)

In de week van 24 september tot 29 september wordt toets 0 van de Cito Vas toetsing afgenomen bij de leerlingen van leerjaar 1.

De inzet van de Cito VAS-toetsing op Maarten van Rossem draagt eraan bij om een goed beeld te krijgen van de capaciteiten en vaardigheden van leerlingen. Dit is vooral van belang voor de brugklassers die net het VO zijn ingestroomd. Vaak kennen docenten deze leerlingen nog onvoldoende om over hen in het begin van het schooljaar een gedegen oordeel te kunnen vellen.

Toets 0 betreft de entreetoets, waarbij voor een aantal vakgebieden een zogenaamde 0-meting plaats vindt: “wat is het startniveau van onze 1e jaars leerlingen?”

 

De CITO VAS toetsen gaan over de vakgebieden: Nederlands, Engels, rekenen/wiskunde,

taalvaardigheden en woordenschat. In de onderbouwperiode (leerjaar 1 en 2) volgen er nog 2 toetsen: de volgtoets en de adviestoets.

Ook komt duidelijk naar voren op welk niveau de leerling de grootste kans van slagen heeft. Die vraag is natuurlijk niet meteen bij de 0-meting aan de orde! Per vak wordt aangegeven hoe de leerling presteert en waar eventueel moet worden ingezet op hulp en ondersteuning.

Om dit te realiseren zullen de directie en docenten na analyse van de resultaten verbetertrajecten uitzetten. Natuurlijk bent u als ouder benieuwd hoe uw kind de toets heeft gemaakt.

Tijdens de eerste ouderavond nadat wij de resultaten ontvangen hebben, zal de mentor van uw kind de CITO VAS-toets resultaten met u doornemen en antwoord geven op uw vragen. Het uiteindelijke doel is natuurlijk om onze leerlingen het niveau aan te bieden waar zij de grootste kans van slagen hebben binnen het VO en dat tevens recht doet aan de individuele capaciteiten van uw kind.

Indien u aanvullende inhoudelijke informatie wenst, verwijs ik daarvoor naar de site van het Cito.  Cito Vas

Dianne Sterk – ondersteuningscoördinator

Hans Wesseldijk – afdelingscoördinator vmbo+

Nico van Santen – afdelingscoördinator onderbouw vmbo