Hierbij nodigen wij u uit voor de informatiebijeenkomst over het examentraject

klas 3 en 4.

Wij verwachten u op maandag 30 september a.s. om 19.30 uur in de aula van onze school.

Een deel van de avond zal bestaan uit uitleg over het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) (Schoolexamen) en het Centraal Examen.

Naast inhoudelijke informatie, krijgt u tevens uitleg over welke afspraken bij het examentraject horen, zowel aan de kant van de school, als aan de kant van ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen.

In het andere deel krijgt u uitleg over datgene wat er na het examen plaatsvindt, namelijk de overstap naar het MBO. Onze decaan zal u vertellen hoe wij dit vanuit school begeleiden en welke mogelijkheden er voor onze leerlingen zijn om zich te oriënteren op een vervolgopleiding.

Het is van groot belang dat u samen met uw zoon/dochter op deze informatieavond aanwezig bent.

Bij eventuele verhindering verzoeken wij u dit door te geven aan de mentor.

Met vriendelijke groet,

R. Veijer

Locatieleider Bovenbouw

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen