KAMELEON PROJECT MAARTEN VAN ROSSEM

In het schooljaar 2012-2013 zijn wij met het Kameleonproject gestart, waarbij je voor de

AVO-vakken de mogelijkheid hebt om op een niveau, passend bij jouw mogelijkheden, te

werken.

In de onderbouw van de reguliere vmbo afdeling en in leerjaar 1 van de afdeling LWO+

is er sprake van het Kameleon­­project.

Uiteindelijk kun je ook gedifferentieerd examen doen. Een BBL-leerling kan bijvoorbeeld

een BBL-diploma behalen met twee vakken op KBL-niveau en twee vakken op TL-niveau.

Waarom?

De meeste leerlingen leren niet elk vak in hetzelfde tempo. Sommige leerlingen zijn aan het eind van de basisschool al wel goed in wiskunde maar nog niet zo goed in Nederlands of omgekeerd. Toch krijgen ze vanaf de brugklas alle vakken op hetzelfde niveau. Voor sommige leerlingen is de lesstof dan te makkelijk.

Ze halen wel hoge cijfers maar leren eigenlijk niets nieuws. Voor andere leerlingen is de lesstof nog te

moeilijk. Ze halen lage cijfers, leren ook niet goed en raken hun plezier in het vak kwijt, soms voor altijd!

Hoe?

Wanneer een leerling twee toetsperiodes achter elkaar voor een vak een 7,5 of hoger haalt, mag dit vak op een hoger niveau gevolgd worden. Wanneer een leerling twee toetsperiodes achter elkaar voor een vak een 5,0 of lager haalt, mag dit vak op een lager niveaugevolgd worden.

Het laagste niveau is BBL en het hoogste niveau is TL. Deze afspraak geldt voor de

vakken Nederlands, Engels, wiskunde, natuurkunde/scheikunde, biologie en mens en maatschappij.

Leerlingen kunnen uiteindelijk ook gedifferentieerd examen doen. Een BBL-leerling kan bijvoorbeeld een BBL-diploma behalen met twee vakken op KBL-niveau en twee vakken op TL-niveau.

Informatie?

Voor meer informatie kunt u terecht bij

mevrouw D. Sterk, afdelingsleider vmbo+

d.sterk@maartenvanrossem.nl