Leerlingbegeleiding

De organisatie van de school ondersteunt de leerlingen in alle opzichten. Als de resultaten tegenvallen of als het even niet meezit wordt actie ondernomen via de mentor of leerlingbegeleider, om het functioneren te verbeteren.

Een lichter programma kan worden overwogen, maar ook een stap omhoog behoort tot de mogelijkheden. Om te zorgen dat de leerlingen goed gevolgd worden heeft Maarten van Rossem:

 • –    mentoren
 • –    afdelingscoördinatoren
 • –    regelmatige klassenbesprekingen/leerlingenbesprekingen
 • –    een beperkt aantal docenten per klas in het 1e leerjaar (vmbo+)
 • –    ouderspreekavonden
 • –    informatieavonden
 • –    Zorg Advies Team (een regelmatig overleg tussen de school en externe hulpverlenings­instanties)
 • –    een ondersteuningsteam, hier maken onder andere de volgende personen deel van uit:
 • consulent leerling zaken van de gemeente Arnhem (kan bemiddelen bij de overgang naar een andere school)
 • een schoolorthopedagoog (kan adviezen geven over instelling en gedrag)
 • een schoolarts en een schoolverpleegkundige
 • schoolmaatschappelijk werk
 • dyslexiecoach
 • jongerencoach
 • ambulant begeleider passend onderwijs

 

Mentor

De mentor/mentrix is een docent die zorgt voor de leerlingen van de aan hem/haar toevertrouwde klas. De leerlingen kunnen voor alle zaken bij hem/haar terecht. De mentor/mentrix onderhoudt de contacten met thuis en met de andere docenten. De mentor/mentrix is goed op de hoogte van het doen en laten op school van zijn/haar leerlingen.

Als ouders/verzorgers informatie over hun zoon/dochter willen, nemen zij contact op met de mentor/mentrix. Deze kan er ook voor zorgen dat er, als het om (vak)-specifieke zaken gaat, direct contact kan zijn met de docent van dat vak. De mentoren zijn bereikbaar via het telefoonnummer van de school: (026) 3202 860.

Via e-mail kunt u hen bereiken op het e-mailadres info@maartenvanrossem.nl

 

Afdelingscoördinator 

De afdelingscoördinator is een docent die samen met de mentor zorgt voor de begeleiding van de leerlingen bij het leerproces, het keuzeproces (vakrichting, vervolgonderwijs, werk) en bij zaken van sociaal-emotionele aard. De afdelingscoördinator ondersteunt de mentor en zorgt voor afstemming in de begeleiding.
De afdelingscoördinator kan met kennis van zaken activiteiten van de mentor naar leerling en/of ouders/verzorgers overnemen en zorgen voor een verantwoorde afwikkeling.

De leerlingbegeleider verwijst indien nodig door naar externe begeleiding of hulpverleningsinstanties.

1e en 2e leerjaar:
De heer N. van Santen, te bereiken via
nvansanten@maartenvanrossem.nl

3e en 4e leerjaar:
De heer H. van Zeeland, te bereiken via
hvanzeeland@maartenvanrossem.nl

Vmbo+:
De heer H. Wesseldijk, te bereiken via
hwesseldijk@maartenvanrossem.nl