MVR= Meer Veiligheid Respect dat doe je zo:

Houd het schoon

Zorg voor een ander

Zorg voor jezelf

 

 

A Algemeen

 

1   Er wordt van je verwacht dat je je houdt aan de regels en afspraken binnen de school.

2   Bij aanvang van de les zorg je ervoor dat je de goede spullen bij je hebt (boeken, schrijfgerei, rekenmachine enzovoorts).

3   Bromfietsen

Fietsen en bromfietsen worden op eigen risico gestald. Zet je (brom)fiets op slot!

Je mag alleen in de fietsenstalling zijn voor het wegzetten of halen van je eigen (brom)fiets.

4   Elektrische apparaten

Je mobiele telefoon mag je in de openbare ruimtes gebruiken.

5   Foto’s, film- en geluidsopnamen

Zonder toestemming is het niet toegestaan in en om de school foto’s, film- of geluidsopnames te maken.

6   Schone omgeving

Zorg dat het in en om de school schoon blijft.  Alle leerlingen zijn medeverantwoordelijk voor het schoonhouden en opruimen van de aula, hal en schoolplein.

7   Roken

Wij zijn voornemens om een rookvrije school te worden. Het beleid hieromtrent is in ontwikkeling en de leerlingen zullen hier bij de start van het schooljaar 2015-2016 nader over geïnformeerd worden.

8   Stimulerende en verdovende middelen

Het gebruik van stimulerende of verdovende middelen, zoals bijv. alcohol energydrank, is op school niet toegestaan.

 

B Rond de lessen

1   Te laat

Als je te laat komt moet je je melden bij de leerlingenbalie. Als je zonder geldige reden te laat bent gekomen moet je je je de volgende lesdag een kwartier voor het begin van je eerste lesuur bij de leerlingenbalie melden.

2   Jassen

Het dragen van een jas tijdens de les is niet toegestaan.

3   Werkkleding en veiligheid

In de praktijklokalen moet veilige werkkleding gedragen worden.
Het dragen van een veiligheidsbril en/of haarbeschermingsmiddel kan bij bepaalde opdrachten in de praktijklessen worden verplicht.
De veiligheidsvoorschriften over kleding, gedrag en activiteiten moet je nauwkeurig opvolgen.

4   Gymnastieklessen

Bij de gymnastieklessen moet je sportkleding dragen.

Sportschoenen zijn bedoeld voor gebruik in de zaal; de zolen mogen niet afgeven.

Waardevolle voorwerpen, die tijdens deze les niet mogen worden gedragen, dien je in je kluisje op te bergen.

5   Uit de les gestuurd

Indien je uit de les gestuurd wordt, moet je je melden bij je mentor/mentrix (vmbo). Indien deze niet aanwezig is, dan meld je je bij de leerlingbegeleider (VMBO). Leerlingen van de VMBO+ afdeling melden zich bij de leerlingbegeleider.

Als dit niet lukt, moet je je melden bij de afdelingsleider.

6   Waardevolle voorwerpen

Het mee naar school nemen van waardevolle voorwerpen gebeurt op eigen risico. De school kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van beschadiging of vermissing. Je bent en blijft verantwoordelijk voor je eigen spullen.