Het Maarten van Rossem heeft van de Inspectie van het Onderwijs een voldoende gekregen. Dit is het hoogst haalbare cijfer van de onderwijsinspectie.

 

In januari 2018 oordeelde de Inspectie van het Onderwijs nog dat de kwaliteit van het onderwijs op het Maarten van Rossem niet voldoet aan de eisen. De school kreeg een onvoldoende. Sindsdien heeft de school hard gewerkt aan verbeteringen. Eind april bracht de Inspectie opnieuw een bezoek aan de school. Ditmaal oordeelde de inspectie dat de school beter presteert en de leerlingen beter onderwijs krijgen. En dat leverde een voldoende op.

Ambitie is terug
Schooldirecteur Marieke Peppelman reageert: “Het mooiste vind ik dat de Inspectie heeft gezien dat het Maarten van Rossem weer ambitie heeft. Dat heeft de school ook echt. Een groter compliment hadden we niet kunnen krijgen.” Tijdens het inspectiebezoek bezochten de inspecteurs een groot aantal lessen. Ook spraken de inspecteurs met onder meer docenten en leerlingen.

Werk aan de winkel
Toch leunt de school na dit positieve oordeel niet achterover. De verbeterprojecten krijgen een vervolg. Marieke Peppelman laat weten: “Dit is nog maar het begin. Wij zeggen niet alleen ambitieus te zijn, wij zíjn het ook.” Zo wil de school leerlingen nog meer betrekken bij de lessen. Ook blijft er aandacht voor gedrag, onder het motto: ‘We moeten samen zorgen voor een leuke school en daar hebben we allemaal een taak in’. Daarnaast werkt de school aan de eigen professionele cultuur en wat al sterk is, blijft behouden. Zoals de ontwikkeling en begeleiding van leerlingen.

Traktatie
De positieve uitslag is afgelopen week gevierd met leerlingen en docenten. Zo kregen alle leerlingen tijdens een van de lessen een heerlijk gebakje. Marieke Peppelman: “Onze leerlingen zijn belangrijk voor onze school. Samen maken we de school, dus vieren we dit ook samen.”