MAARTEN VAN ROSSEM WERKT SAMEN MET KENTALIS

Voor het verzorgen van de intensieve bovenbouw heeft Kentalis een samenwerking met Maarten van Rossem.

Sinds augustus 2016 is de organisatie van het vmbo onderwijs veranderd en moet elke diplomagerichte opleiding zijn onderwijs in gewijzigde vorm aanbieden. Het gewijzigde vmbo programma geeft de leerling veel meer keuzemogelijkheden dan tot nu toe het geval was.

Dat betekent dat de Kentalis locatie de Stijgbeugel vanwege het kleine aantal bovenbouwleerlingen, niet meer zelfstandig de bovenbouw van de vmbo opleiding kon uitvoeren. Daarom verzorgt Kentalis in een School in de School constructie met Maarten van Rossem in Arnhem de bovenbouw.

In het derde leerjaar (laatste jaar onderbouw) maken de leerlingen van vmbo basis en kader met behulp van de loopbaanbegeleiding een keuze voor een profiel in de bovenbouw.

  • Techniek (PIE, Metaal en mobiliteit (voertuigen)
  • Zorg en welzijn breed (met keuze modules: recreatie en uiterlijke verzorging)
  • Economie.

De praktijk en profieldelen volgen de bovenbouwleerling onder begeleiding van een onderwijsmedewerker van de Stijgbeugel in reguliere klassen.

De kernvakken verzorgt Kentalis zelf voor onze leerlingen.

Samenwerken