Afwezigheid en ziekte

Verzuim wegens ziekte of om andere (onverwachte) geldige redenen dient voor 09.00 uur te worden gemeld. Bij een afwezigheid van 5 dagen of meer moet de leerling een briefje meenemen als hij/zij weer op school komt. Het briefje dient bij de leerlingbalie te worden ingeleverd.

Indien een leerling gedurende de lessen, onder schooltijd dus, zich door ziekte niet meer in staat voelt de lessen te volgen moet de leerling zich melden bij de leerlingbegeleider van zijn leerjaar. Indien er daadwerkelijk reden is om de lessen niet meer te volgen zal deze een briefje schrijven voor de leerlingenbalie. De leerling moet het briefje daar afgeven. Bovendien vragen wij van de ouders/verzorgers om zo gauw de leerling thuis is, dit aan de leerlingenadministratie te melden op telefoonnummer (026) 3202860. Zo weten wij van elkaar dat de leerling veilig thuis is.

 

Extra verlof

Verlof buiten het vakantierooster kan alleen toegestaan worden in bijzondere gevallen zoals omschreven in de daarvoor geldende regels. In het algemeen moet er sprake zijn van zwaarwichtige omstandigheden; vakantie valt daar niet onder!

De richtlijnen van de gemeente Arnhem (Afdeling leerlingzaken) zijn de laatste jaren aanmerkelijk verscherpt. Buitengewoon verlof (langer dan één dag) moet 10 dagen van tevoren, schriftelijk worden aangevraagd bij de afdelingsleider. Het indienen van alleen een verzoek betekent niet dat extra verlof toegestaan is. Voor langdurig extra verlof, meer dan 10 dagen, zijn formulieren van de Afdeling leerlingzaken van de gemeente Arnhem op de administratie te verkrijgen.