Decanaat

De schooldecaan geeft adviezen en informatie aan leerlingen en ouders/verzorgers over vervolgopleidingen en uiteindelijke beroepskeuzes. Hij voert zowel klassikale- als individuele gesprekken, heeft goede contacten met mbo-scholen en bedrijfsleven. Hij is verder goed op de hoogte van (nieuwe) opleidingen, open dagen, beroepenbeurzen, enz. Kortom; een vraagbaak voor leerlingen en ouders/verzorgers.

Om de keuze voor de leerlingen te vergemakkelijken stuurt hij de mentoren aan in het eerstelijnsproces van LOB (loopbaanoriëntatie en – begeleiding). Verder coördineert hij de werkzaamheden rond de MBO Scholenmarkt waar de leerlingen naar toe kunnen om uit eerste hand informatie te krijgen van mbo-voorlichters, en de MBO keuzedagen waar de leerlingen de gelegenheid krijgen om MBO -scholen te bezoeken. Daarnaast bewaakt de decaan het proces van de overgang vmbo – mbo.

Uiteindelijk is het doel van al deze werkzaamheden en activiteiten dat de leerling geholpen wordt om te komen tot een verantwoorde keuze voor  studie en beroep.

De decaan helpt u en uw kind  in dit belangrijke proces. U kunt altijd een persoonlijk gesprek met hem aanvragen.

De decaan bovenbouw van onze school is:

 

De heer R. Salawan Bessie.

e-mail: decaan@maartenvanrossem.nl

telefoon: 026 – 3202896 / 06 – 29438218

spreekuur: dinsdag en donderdag van 13.00u – 16.30u (voor ouders/verzorgers volgens afspraak, voor leerlingen vrije inloop).