Projecten van de Lerende Regio Arnhem (LRA)

De LRA is een initiatief van samenwerkende scholen voor voortgezet onderwijs en middelbaar onderwijs in de Arnhemse regio. Samenwerking tussen scholen bevordert de deskundigheid en vergemakkelijkt de overstap tussen scholen. Onderwijsprogramma’s en werkwijzen sluiten beter op elkaar aan. Maarten van Rossem maakt sinds het begin deel uit van de LRA en profiteert volledig van de projecten.

De projecten waaraan Maarten van Rossem deelneemt zijn:

 

Sluitende Keten en de Warme Overdracht

De overstap van Maarten van Rossem naar de vervolgopleidingen op het MBO is risicovol. Leerlingen kunnen wel eens tussen het wal en schip raken. Om deze overstap te monitoren en te begeleiden is het project Sluitende Keten opgestart. Een intensieve samenwerking tussen de vmbo scholen en de ROC’s om ervoor te zorgen dat alle leerplichtige leerlingen een vervolgopleiding volgen binnen het MBO of andere (onderwijs)instellingen.

Leerlingen die door de school aangemerkt worden als “risicovolle overstap”, worden als eerste door de ROC’s gemonitord. Dit gebeurt met de “warme overdracht”.

 

Digitaal Doorstroomdossier (DDD)

Het DDD wordt gebruikt in het examenjaar. Via de website van de LRA moet de leerling een account aanmaken om het DDD  te kunnen gebruiken. Het is de bedoeling dat de leerling het DDD invult en digitaal verzendt naar zijn/haar mentor. De mentor vult vervolgens het mentordeel in en stuurt het retour aan de leerling. Na akkoordbevinding van de leerling en ouders/verzorgers, stuurt de leerling het digitaal naar de opleiding waar hij/zij zich voor heeft aangemeld. Daarna volgt pas het intakegesprek.

Het DDD geeft informatie over de leerling zodat het MBO een redelijk beeld krijgt van hoe de leerling zijn/haar studiekeuze heeft voorbereid, of hij/zij een goed beeld heeft van de opleiding en of de vaardigheden van de leerling hem/haar in staat stellen de opleiding goed te starten en succesvol af te ronden.

 

Oriëntatiedagen MBO

Leerlingen die in het examenjaar zitten, moeten dat jaar een definitieve schoolkeuze maken. Om dit moeilijke proces te ondersteunen, krijgen ze de gelegenheid om 1 of 2 dagdelen mee te lopen op het ROC. Ze krijgen op deze manier een beter beeld van de schoolsfeer, inhoud van opleidingen, mogelijke beroepenvelden, toelatingseisen, enz. Op deze manier krijgt de leerling een beter beeld van de opleiding en van de beroepssector en –perspectief, waardoor ze een verantwoorde keuze kunnen maken voor een vervolgopleiding.

 

Uitval- en switchmonitor

De ROC’s rapporteren aan de school hoe het met hun leerlingen gaat. Welke leerlingen volgen nog de gekozen opleiding, welke zijn veranderd van opleiding en welke leerlingen zijn ermee gestopt. Peildata: maart voor leerlingen uit het 1e leerjaar en in oktober voor leerlingen uit het 2e leerjaar. Uit deze gegevens kunnen de vmbo-scholen eventueel hun keuzebegeleiding aanpassen/verbeteren.

 

MBO Scholenmarkt

Alle MBO-opleidingen en overige instellingen zijn aanwezig om in een drietal ronden voorlichting te geven in lokalen. Vrije inschrijving. De scholenmarkt is een mooie gelegenheid voor leerlingen en hun ouders/verzorgers om kennis te maken met vele vormen van onderwijs na het behalen van het vmbo-diploma. De scholenmarkt vindt plaats rond de 3e week van november in het Olympus College te Arnhem.