Informatie over het digitale doorstroomdossier (DDD)

Leerlingen die in het examenjaar zitten, gaan een belangrijke keuze maken; het kiezen van een vervolgopleiding.

Onze school maakt deel uit van een samenwerkingsverband tussen mbo-opleidingen en scholen voor voortgezet onderwijs. Dit samenwerkingsverband wordt de Lerende Regio Arnhem genoemd, kortweg de LRA.

Een belangrijke doelstelling van de LRA is het terugdringen, dan wel voorkomen van voortijdig schoolverlaten in het middelbaar beroepsonderwijs. Een hulpmiddel hierbij is het zogenaamde ‘digitaal doorstroomdossier’, kortweg DDD.

Het DDD verstrekt informatie over de leerling zodat het mbo een redelijk beeld krijgt van hoe de leerling zijn studiekeuze heeft voorbereid, of hij of zij een goed beeld heeft van de opleiding en of de vaardigheden van de leerling hem of haar in staat stellen de opleiding goed te starten en succesvol af te ronden.

Er worden ook aanvullende gegevens gevraagd van de leerling, zodat hij of zij op een gepaste manier begeleid kan worden en om een goede kans van slagen te hebben in het middelbaar beroepsonderwijs.

Het DDD wordt, zoals reeds aangegeven, gebruikt in het examenjaar van het vmbo. Via de website van de Lerende Regio Arnhem moet de leerling een account aanmaken om het DDD te kunnen gebruiken. De instructie voor het aanmaken van een account en het invullen van het DDD krijgt de leerling via zijn mentor of ondergetekende.

Het is de bedoeling dat de leerling het DDD invult en digitaal verzendt naar zijn/haar mentor. Deze vult zijn/haar deel in en stuurt het vervolgens digitaal retour naar de leerling. Nadat de leerling en ouders/verzorgers voor akkoord hebben ondertekend, stuurt de leerling het DDD digitaal naar de opleiding waar hij/zij zich voor heeft aangemeld. Pas als de opleiding het DDD heeft ontvangen volgt een uitnodiging voor een ‘intakegesprek’.

De deelnemende mbo-scholen zijn: ROC A12 in Velp, ROC Rijn IJssel in Arnhem, AOC Groenhorst College in Velp en AOC Heliconopleidingen in Velp en Nijmegen. Het DDD kan ook geprint en meegenomen worden naar de intake van andere mbo-scholen.

We adviseren u om het DDD samen met uw zoon of dochter door te nemen, zodat u goed op de hoogte bent van de keuze van uw kind.

 

R.J. Salawan Bessie

Decaan

E-mail: decaan@maartenvanrossem.nl