Toelatingsprocedure instromende leerlingen klas 2, 3 en 4

Indien ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen er blijk van geven dat zij zich willen oriënteren op een eventuele aanmelding in klas 2, 3 of 4, dan kunnen zij een afspraak maken met de leerlingbegeleiders voor een kennismakingsgesprek.

  • Voor klas 2 regulier is dat Dhr. van Santen
  • voor klas 3 en 4 regulier is dat Dhr. van Zeeland
  • Voor klas 2, 3,en 4 VMBO+ is dat Dhr. Wesseldijk

Zodra het aanmeldingsformulier ontvangen is en de aanmelding conform het advies van de verwijzende school is, wordt de toelatingsprocedure daadwerkelijk in gang gezet.

 

Wat gebeurt er na de aanmelding?

Leerlingen die geen extra ondersteuning nodig hebben, worden door de school ingeschreven.

Als een leerling extra ondersteuning nodig heeft, onderzoekt de school of zij die kan bieden.

Binnen 6 weken is duidelijk of de school aan de ondersteuningsbehoefte kan voldoen.

Als de school dat kan, wordt de leerling ingeschreven.

Als de school niet in de ondersteuningsbehoefte kan voorzien, zoekt de school een andere school die dat wel kan. Hiervoor heeft de school 4 weken. In die periode van 4 weken wordt de leerling tijdelijk geplaatst op de school waar deze is aangemeld.

Als die andere school een VSO school is, dient de school waar de leerling is aangemeld een toelaatbaarheidsverklaring aan te vragen bij het samenwerkingsverband.

Is het na in totaal 10 weken niet gelukt een passende plek voor een leerling te vinden, dan begint de school waar de leerling is aangemeld met het verzorgen van onderwijs aan de leerling. Zodra een passende school is gevonden, moet de leerling daar aangemeld worden.

Als, om de ondersteuningsbehoefte van een leerling vast te stellen, extra informatie nodig is, wordt de periode van 6 weken verlengd met de tijd die nodig is om deze informatie te verstrekken

Mochten er hierover nog vragen zijn of onduidelijkheden dan kunt u contact opnemen met:

 

Kim van de Belt, voorzitter van commissie van toelating.

 

Voor klas 3 en 4 maakt een intakegesprek tussen de leerling en de sectorleider deel uit van de toelatingsprocedure.