MBO oriëntatie voor 4e jaars leerlingen

De opleidingen van Astrum College, Aeres MBO Velp, Helicon Opleidingen MBO Velp & Nijmegen en Rijn IJssel Arnhem & Wageningen bieden in week 48 (maandag 26 nov. t/m vrijdag 30 nov. 2018) de mogelijkheid om op bezoek te komen. Deze week geldt alleen voor leerlingen die in de KADERberoepsgerichte leerweg zitten. Wat de leerlingen betreft in de BASISberoepsgerichte leerweg zal deze oriëntatie plaatsvinden in de periode van maandag 26 nov. t/m vrijdag 21 dec. 2018.

De mbo scholen bieden per opleiding oriëntatieprogramma’s aan. Een programma duurt een dagdeel en bestaat uit een informatief deel en maximaal twee workshops. De leerlingen leren het gebouw en de vakdocenten kennen, proeven de sfeer, zijn actief bezig, kunnen vragen stellen aan studenten. Zij krijgen op deze manier een beter beeld van de opleiding, gewenste ( soms vereiste) competenties, de toelatingsprocedure en de beroepssector. Deze opgedane kennis kunnen de leerlingen meenemen naar een intakegesprek.

De leerlingen kunnen zich inschrijven via de website van de Lerende Regio Arnhem

(www.lerenderegioarnhem.nl).

Op deze website staat het aanbod van alle mbo opleidingen. Iedere mbo opleiding geeft een korte omschrijving van de opleiding, inhoud programma, beroepen, niveaus, vereiste voorkennis/vooropleiding, doorstroommogelijkheden naar het hbo.

Leerlingen kunnen zich voor maximaal twee programma’s inschrijven. Bij sommige mbo opleidingen zijn de plaatsingsmogelijkheden beperkt. De oriëntatiefase op deze website is inmiddels voor de leerling gestart. Hij/zij kan op deze website inloggen met zijn/haar e-mailadres en een wachtwoord. Daarna kunnen ze zich oriënteren op de inhoud van de programma’s en de mbo opleidingen.

Vanaf Zondag 21 oktober 19.00 uur kunnen de leerlingen zich inschrijven. Hiervoor krijgen ze t.z.t. een activatiecode van hun mentor/decaan. Het is voor leerlingen een prachtige gelegenheid om zich vroegtijdig te oriënteren op een vervolgopleiding. Mocht uw zoon/dochter al uit zijn/haar keuze zijn, dan is het niet noodzakelijk aan deze activiteit deel te nemen. Wel graag doorgeven aan de mentor/decaan. Zondag 4 november sluit de inschrijvingsperiode!

Een oriëntatiedag telt als lesdag en de leerlingen zijn verplicht om aanwezig te zijn op de gekozen opleiding. Zij moeten zelfstandig naar de opleiding komen.

De leerlingen ontvangen een persoonlijke uitnodiging met informatie zoals routebeschrijving, benodigdheden, gekozen programma, de datum en tijd via de mbo contactpersoon.

De uitnodiging is geadresseerd aan de ouders/verzorgers van …………… .

De uitnodigingsbrief dient als bewijs van inschrijving en moet meegenomen worden op de oriëntatiedag.