Ouders/verzorgers

Op school werken ouders/verzorgers en school samen. Samen aan betrokkenheid, samen in activiteiten en samen in de ouderraad. Samen maken wij ons sterk voor een goede relatie. Zo dragen wij bij aan de ontwikkelingskansen voor onze kinderen.   

Betrokkenheid en participatie

Om het onderwijs voor een kind tot een succes te maken hebben ouders en school elkaar nodig. Uit onderzoek blijkt dat ouders de schoolloopbaan van hun kind positief kunnen beïnvloeden. Door verwachtingen uit te spreken of belangstelling te tonen voor wat hun kind meemaakt op school. School en thuis zijn geen gescheiden werelden. Wat op school gebeurt heeft invloed op hoe het kind thuis is. Natuurlijk is dat omgekeerd ook het geval. Daarom is er afstemming tussen thuis en school nodig. Dit kan door de betrokkenheid van ouders bij school vorm te geven.