Gebruik beeldmateriaal

Tijdens allerlei activiteiten op onze school zoals excursies, werkweken, projecten, clinics, theatervoorstellingen, sporttoernooien en schoolfeesten, kunnen er van leerlingen foto’s of filmpjes worden gemaakt. Dit beeldmateriaal is vervolgens vaak te zien op de website. Leerlingen stellen dit zelf over het algemeen zeer op prijs en naar buiten toe geeft dit beeldmateriaal vaak een goede indruk van de sfeer en de activiteiten op onze school. Naast dit alles worden bepaalde foto’s ook gebruikt voor publicaties zoals de schoolgids, schoolkeuzegids en het infoboekje.

 

Het publiceren van foto’s of filmpjes voor de verschillende doeleinden wordt altijd zeer zorgvuldig gedaan. Bij de grote hoeveelheden foto’s zoals die op de website geplaatst worden is het niettemin praktisch onmogelijk om vooraf aan alle afgebeelde leerlingen toestemming te vragen. Door een zorgvuldige selectie heeft publicatie van beeldmateriaal tot op heden echter nog nooit tot problemen geleid (veel ouders en leerlingen vragen zelf vaak wanneer de foto’s op de site te zien zullen zijn).

Toch zouden leerlingen en/of ouders/verzorgers, maar ook medewerkers, bezwaar kunnen hebben tegen publicatie van foto’s of filmpjes waarop men zelf staat of waarop eigen kinderen staan afgebeeld. Mocht dit het geval zijn dan kan men dit bezwaar aan de school kenbaar maken door daarvoor een speciaal formulier in te vullen, te ondertekenen en naar de school op te sturen. Het betreffende beeldmateriaal zal dan niet (meer) gebruikt worden op de website en in gedrukte publicaties van Maarten van Rossem.

Bezwaar gebruik beeldmateriaal

Zonder een schriftelijk bericht gaan wij er vanuit dat beeldmateriaal van leerlingen en medewerkers in publicaties en op de website naar buiten gebracht kan worden.

Het is ook mogelijk dat leerlingen en/of de ouders/verzorgers bezwaar willen maken tegen een bepaalde foto of een bepaald filmpje op de website. Ook dit dient via het formulier bekend gemaakt te worden aan de school (vermeld dit op het formulier in de toelichting). De webmaster zal het betreffende beeldmateriaal vervolgens van de website verwijderen.