Magister

Maarten van Rossem maakt gebruik van het programma Magister. Een deel van de in Magister geregistreerde gegevens is in te zien via internet via Magister Web Portal. Deze portal is geschikt voor gebruik in de browsers Internet Explorer en Firefox.

 

Gebruikersuitleg:

Via Magister (ons leerlingvolg- en administratiesysteem) kunt u als ouders/verzorgers online de cijfers van uw kind of kinderen raadplegen.
U heeft per brief de inloggegevens ontvangen. Deze gegevens blijven geldig zolang uw kind(eren) op Maarten van Rossem onderwijs volgen. Wij verzoeken u vriendelijk deze inloggegevens goed te bewaren.
Mocht u constateren dat de algemene gegevens van uw kind(eren) onjuist zijn, of u bent de inloggegevens kwijt, neem dan contact op met de afdeling administratie: info@maartenvanrossem.nl
Indien uw kind 18 jaar of ouder is dient uw kind u toestemming te verlenen u tot inzage in zijn/haar gegevens via Magister. In bijzondere situaties kan een tweede ouderaccount worden aangevraagd.

Informatie betreffende de cijfers die u ziet:
– De cijfers die u ziet zijn een momentopname.
– Cijfers kunnen door het inhalen van toetsen nog veranderen.
– Periodecijfers zijn pas definitief ná de rapportvergaderingen.
– Leerlingen noch ouders kunnen aan deze pagina rechten ontlenen.

Tot slot – digitaal loket:
Voor vragen en technische problemen kunt u een mail sturen naar: info@maartenvanrossem.nl, of contact opnemen met de administratie van de school: 026-3202860.

DOWNLOADS:

Leerling 18 jaar of ouder: pdf  verklaring downloaden
Tweede ouderaccount: pdf  verklaring downloaden
Handleiding: pdf  Installatie Silverlight voor magister 5 
Handleiding: pdf  Magister handleiding (pdf)