Rekentoets mei 2019 klas 3

In de laatste week van mei start de rekentoets in de eerste afnameperiode. Deze periode is landelijk vastgesteld. Vanaf 2016 is de rekentoets een verplicht onderdeel van het examen. In klas 4 zijn er nog drie wettelijke afnamemomenten.

De rekentoets is er op verschillende niveaus:

  • Vmbo-leerlingen doen de rekentoets op niveau 2F.
    Na het behalen van een 9 of 10 voor de toets 2F mogen leerlingen de rekentoets in overleg met de rekendocent ook op het hogere 3F-niveau maken.
  • Voor leerlingen met ernstige rekenachterstanden en/of rekenproblemen zoals dyscalculie, is er de rekentoets 2ER. Wanneer een leerling hiervoor in aanmerking komt bespreekt de rekendocent dit met hem.

We hebben gemerkt dat veel mbo-opleidingen vragen naar de resultaten van de rekentoets. Het cijfer van de rekentoets kan van invloed zijn op het plaatsingsniveau in het mbo.

Let goed op wanneer je ingeroosterd bent. Zorg ervoor dat je ruim 15 minuten voor aanvang van de rekentoets aanwezig bent bij lokaal HA1 op de tweede etage! Alvast heel veel succes!

Op deze toets is het examenreglement van toepassing.

Voor vragen kunt u terecht bij de rekendocent van uw zoon of dochter.

  1. van der Horst (examensecretaris)
  2. van Dijck (rekencoördinator)

ROOSTER REKENTOETSEN

mei 2019

Je moet een kwartier van tevoren aanwezig zijn.

Datum/tijd Vak/Niveau Klas/leerling plaats
Ma 27 05 19

8.30 – 10.00

8.30 – 10.30

8.30 – 10.30

ee

2F

2ER

3F

ee

SB3 + Bas van Veen(SB4)

Ha1
Wo 29 05 19

8.30 – 10.00

8.30 – 10.30

ee

2F

2ER

ee

3ekd, 3ekw, 3mb, 3mk, 3pb, 3pk

Ha1
ee

10.45 – 12.15

10.45 – 12.45

ee

2F

2ER

ee

3zbm, 3zbw, 3zkm +

Patrick Lobato de Mesquita(z4km)

Ha1
eeeeee

13.25 – 14.55

13.25 – 15.25

ee

2F

2ER

ee

e3bd, e3bw, e3kd, e3kw

Ha1
Ma 3 06 19

8.30 – 10.00

8.30 – 10.30

ee

2F

2ER

ee

Z3bm, z3bw

Ha1
10.45 – 12.15

10.45 – 12.45

2F

2ER

Z3km, z3kw Ha1
13.25 – 14.55

13.25 – 15.25

2F

2ER

M3b, m3k, m3ka, p3b, p3k Ha1