De afdeling VMBO+ geeft de leerlingen in alle leerwegen van het VMBO (BBL, KBL en TL) extra ondersteuning

De afdeling VMBO+  plaatst leerlingen uit het basis- én voortgezet onderwijs. De leerlingen komen in veelal in aanmerking voor leerwegondersteuning en hebben leermoeilijkheden in het algemeen, of op een specifiek gebied. De oorzaak van de problemen is vaak te vinden in sociaal-emotionele problemen, ontwikkelings- of rijpingsvertragingen of slechte concentratie en/of motivatie.

De afdeling is in het kader van Passend onderwijs door het Samenwerkingsverband VO aangemerkt als arrangement in de lichte ondersteuning.

De VMBO+ afdeling onderscheidt zich door: 

  • een kleinschalige herkenbare afdeling te zijn binnen de school;
  • de zorg dat de leerling in de leerweg terecht komt die het beste bij de leerling past, waarbij de leerling niveau gedifferentieerd per vak kan werken (Kameleonproject);
  • kleine groepen van gemiddeld 15 leerlingen;
  • de mentor geeft meerdere vakken;
  • voor iedere leerling is er een ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld, waarin de doelen geformuleerd staan en de wijze waarop aan deze doelen gewerkt gaat worden;
  • er zijn veel specialisten (orthopedagoog, schoolmaatschappelijk werkster, leerlingbegeleider, jongerencoach, pedagogisch medewerker, ambulant begeleider passend onderwijs), die onze leerlingen verder op weg kunnen helpen;
  • in het “ondersteuningsuur” besteden we extra aandacht en geven we extra hulp, die speciaal op de leerling afgestemd is;
  • we hebben een kleinschalig leerwerkcentrum met veel computers en bieden computerondersteunend onderwijs aan.

Naar hoofdpagina VMBO+