Het rooster voor de Talentweek 2  

2e klassen 

Maandag 14 januari tot en met vrijdag 18 januari

Rooster klas 2A

Rooster klas 2B

Rooster klas 2C

Rooster klas 2D

Rooster klas 2E

Deze talentweek heeft als thema     

Loopbaan Oriëntatie Leerjaar 2

  

Het doel van deze week is dat leerlingen een onderbouwde profielkeuze maken. Zij zullen dit aan het eind van de week verwerken in een presentatie. Deze presentatie zullen zij tijdens de les Nederlands geven en telt mee.